Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BIT-2-101-GE-s 6 0 0 0 0 0 42 0 0 0 8 56 3
-
BIT-2-102-GE-s 14 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 56 5
+
BIT-2-103-GE-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 4
+
BIT-2-104-GE-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 5
-
BIT-2-105-GE-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
BIT-2-106-GE-s 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 84 5
-
BIT-2-107-GE-s 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 56 2
-
BIT-2-108-GE-s 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BIT-2-211-GE-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Pozostałe podstawowe

 
BIT-2-201-GE-s 14 0 14 0 0 0 28 0 0 0 0 56 4
-
BIT-2-202-GE-s 14 0 28 0 0 0 14 0 0 0 0 56 4
-
BIT-2-203-GE-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 4
-
BIT-2-204-GE-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
BIT-2-205-GE-s 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 3
-
BIT-2-212-GE-s 28 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 3
-

Blok obieralny II semestr Informatyka Stosowana Geoinformatyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać moduł C1 lub C2 i jeden przedmiot z modułu humanistycznego

5
 

Moduł C1, Informatyka Stosowana, Geoinformatyka

 
BIT-2-209-GE-s 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 3
-

Moduł C2, Informatyka Stosowana, Geoinformatyka

 
BIT-2-210-GE-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 3
-

Moduł humanistyczny Informatyka Stosowana, Geoinformatyka

 
BIT-2-206-GE-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-207-GE-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-208-GE-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BIT-2-303-GE-s 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 70 4
-
BIT-2-304-GE-s 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-305-GE-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Praca dyplomowa

 
BIT-2-301-GE-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
BIT-2-302-GE-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+