Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BIT-2-101-SG-s 14 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 56 5
+
BIT-2-102-SG-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 4
+
BIT-2-103-SG-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 5
-
BIT-2-104-SG-s 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-105-SG-s 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 84 5
-
BIT-2-106-SG-s 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 2
-
BIT-2-108-SG-s 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 56 2
-
BIT-2-109-SG-s 6 0 0 0 0 0 42 0 0 0 8 56 3
-
BIT-2-110-SG-s 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 2
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BIT-2-213-SG-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Pozostałe podstawowe

 
BIT-2-201-SG-s 14 0 14 0 0 0 28 0 0 0 0 56 4
-
BIT-2-202-SG-s 14 0 28 0 0 0 14 0 0 0 0 56 4
-
BIT-2-204-SG-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 5
-
BIT-2-205-SG-s 12 0 0 0 0 0 18 0 0 0 16 46 5
+
BIT-2-214-SG-s 14 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 56 4
-

Blok obieralny II semestr Informatyka Stosowana Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać moduł A1 lub A2 i jeden przedmiot z modułu humanistycznego

6
 

Moduł A1, Informatyka Stosowana, Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce

 
BIT-2-207-SG-s 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 3
-
BIT-2-208-SG-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 1
-

Moduł A2, Informatyka Stosowana, Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce

 
BIT-2-210-SG-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 3
-
BIT-2-211-SG-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-

Moduł humanistyczny Informatyka Stosowana, Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce

 
BIT-2-206-SG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-209-SG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-212-SG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozatechniczne

 
BIT-2-306-SG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozostałe podstawowe

 
BIT-2-302-SG-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-303-SG-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-304-SG-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Praca dyplomowa

 
BIT-2-301-SG-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
BIT-2-305-SG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+