Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
RIA-2-101-DH-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Pozostałe podstawowe

 
RIA-2-106-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RIA-2-107-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Specjalistyczne IA

 
RIA-2-102-DH-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RIA-2-103-DH-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RIA-2-104-DH-s 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5
+
RIA-2-105-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozatechniczne

 
RIA-2-202-DH-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Specjalistyczne IA

 
RIA-2-201-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
RIA-2-204-DH-s 16 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-
RIA-2-205-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
RIA-2-206-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Język obcy specjalistyczny obieralny IA

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden z dostępnych języków

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
RIA-2-218-DH-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
RIA-2-221-DH-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
RIA-2-222-DH-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Obieralne IA

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIA-2-207-DH-s 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
RIA-2-208-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-209-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-210-DH-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIA-2-211-DH-s 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
RIA-2-212-DH-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-213-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-214-DH-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIA-2-215-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-216-DH-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIA-2-217-DH-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
RIA-2-309-DH-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-
RIA-2-310-DH-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Specjalistyczne IA

 
RIA-2-301-DH-s 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 46 4
-

Obieralne IA

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIA-2-302-DH-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIA-2-303-DH-s 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
RIA-2-304-DH-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
RIA-2-305-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-306-DH-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
RIA-2-308-DH-s 13 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2
-
RIA-2-312-DH-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 2
-

Praktyka dyplomowa

Zasady wyboru grup/modułów: Student odbywa praktykę w wybranym zakładzie lub laboratorium albo bierze udział w pracach badawczych KMiW lub KE

2
 
RIA-2-311-DH-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Marczuk Radosław).
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-