Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
RIA-2-101-ID-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Specjalistyczne IA

 
RIA-2-102-ID-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RIA-2-103-ID-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RIA-2-104-ID-s 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5
+
RIA-2-105-ID-s 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-
RIA-2-106-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RIA-2-107-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozatechniczne

 
RIA-2-202-ID-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Specjalistyczne IA

 
RIA-2-201-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
RIA-2-204-ID-s 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
RIA-2-205-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-206-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Język obcy specjalistyczny obieralny IA

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden z dostępnych języków

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
RIA-2-218-ID-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
RIA-2-220-ID-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
RIA-2-223-ID-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Obieralne IA

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIA-2-207-ID-s 16 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-
RIA-2-208-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
RIA-2-209-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-210-ID-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIA-2-211-ID-s 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
RIA-2-212-ID-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-213-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-214-ID-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIA-2-215-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-216-ID-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIA-2-217-ID-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
RIA-2-309-ID-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-
RIA-2-310-ID-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Obieralne IA

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIA-2-301-ID-s 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 46 4
-
RIA-2-302-ID-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIA-2-303-ID-s 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
RIA-2-304-ID-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
RIA-2-305-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-306-ID-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
RIA-2-308-ID-s 13 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2
-
RIA-2-312-ID-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 2
-

Praktyka dyplomowa

Zasady wyboru grup/modułów: Student odbywa praktykę w wybranym zakładzie lub laboratorium albo bierze udział w pracach badawczych KMiW lub KE

2
 
RIA-2-311-ID-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Marczuk Radosław).
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-