Semestr 1, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BIS-1-101-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BIS-1-102-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-1-103-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-1-104-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BIS-1-105-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Matematyka

 
BIS-1-110-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Pozostałe podstawowe

 
BIS-1-106-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
BIS-1-107-s 6 0 28 0 0 0 0 0 0 0 8 42 3
-
BIS-1-108-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 3
-
BIS-1-109-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 2, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BIS-1-201-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Inżynierskie

 
BIS-1-202-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 2
-
BIS-1-203-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-1-204-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-1-205-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BIS-1-206-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 2
-

Matematyka

 
BIS-1-207-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Pozatechniczne

 
BIS-1-211-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BIS-1-208-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 4
+

Zajęcia terenowe

 
BIS-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 4
-

Semestr 3, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BIS-1-301-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Inżynierskie

 
BIS-1-302-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
BIS-1-303-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BIS-1-304-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Język obcy

 
BIS-1-310-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Pozatechniczne

 
BIS-1-305-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-1-312-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BIS-1-306-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
BIS-1-307-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
BIS-1-308-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 4, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BIS-1-401-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
BIS-1-402-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-1-403-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BIS-1-404-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Język obcy

 
BIS-1-410-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Pozatechniczne

 
BIS-1-405-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 2
-
BIS-1-414-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BIS-1-406-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 4
+
BIS-1-407-s 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 2
-
BIS-1-408-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Zajęcia terenowe

 
BIS-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 3
-
BIS-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-

Semestr 5, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BIS-1-501-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIS-1-502-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BIS-1-503-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-1-504-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-1-505-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-1-506-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
-

Język obcy

 
BIS-1-510-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Blok obieralny IS, semestr 5

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór ścieżki kształcenia w ramach bloku obieralnego dokonywany jest przez studenta przed 5 semestrem studiów. Ururchomienie danej ścieżki uzależnione jest od minimalnej ilości chętnych (ustalanej odpowiednio każdego roku przez władze wydziału). W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, decydować będzie średnia ocen studenta.

14
 

Moduł 1, semestr 5 (KHGI + KGIS)

 
BIS-1-507-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
BIS-1-508-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 6
+
BIS-1-509-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Moduł 2, semestr 5 (KOŚ + KMPG)

 
BIS-1-511-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
BIS-1-512-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
BIS-1-513-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Moduł 3, semestr 5 (KASKG + KSE)

 
BIS-1-514-s 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BIS-1-515-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 4
-
BIS-1-516-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semestr 6, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BIS-1-601-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Język obcy

 
BIS-1-602-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Pozatechniczne

 
BIS-1-603-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-1-624-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok obieralny IS, semestr 6

18
 

Moduł 1, semestr 6 (KHGI + KGIS)

 
BIS-1-609-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BIS-1-610-s 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 60 3
-
BIS-1-611-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIS-1-612-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIS-1-613-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Przedmiot w języku angielskim (KHGI + KGIS)

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

 
BIS-1-614-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-
BIS-1-615-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł 2, semestr 6 (KOŚ + KMPG)

 
BIS-1-604-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BIS-1-605-s 15 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BIS-1-606-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIS-1-607-s 15 0 0 20 0 0 10 0 0 0 0 45 3
-
BIS-1-608-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł 3, semestr 6 (KASKG + KSE)

 
BIS-1-616-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIS-1-617-s 35 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 77 4
+
BIS-1-618-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-1-619-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
BIS-1-620-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 2
-
BIS-1-621-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-1-622-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Semestr 7, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
BIS-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+
BIS-1-702-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok obieralny IS, semestr 7

14
 

Moduł 1, semestr 7 (KHGI + KGIS)

 
BIS-1-707-s 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BIS-1-708-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
+
BIS-1-709-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BIS-1-710-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-1-711-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł 2, semestr 7 (KOŚ + KMPG)

 
BIS-1-703-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BIS-1-704-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIS-1-705-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIS-1-706-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Moduł 3, semestr 7 (KASKG + KSE)

 
BIS-1-712-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BIS-1-713-s 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 2
-
BIS-1-714-s 15 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 37 2
+
BIS-1-715-s 15 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 37 2
+
BIS-1-716-s 15 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3
+
BIS-1-717-s 15 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 37 2
-