Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Gospodarka Odpadami

 
BIS-2-101-GO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BIS-2-102-GO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BIS-2-103-GO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
BIS-2-104-GO-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BIS-2-105-GO-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BIS-2-106-GO-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Matematyka

 
BIS-2-107-GO-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Pozatechniczne

 
BIS-2-108-GO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Pyrkosz-Pacyna Joanna).
Psychologia społeczna
0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-2-109-GO-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Praca dyplomowa

 
BIS-2-110-GO-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Zajęcia terenowe

 
BIS-2-111-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 2
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Gospodarka Odpadami

 
BIS-2-201-GO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
BIS-2-202-GO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BIS-2-203-GO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BIS-2-204-GO-s 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+
BIS-2-205-GO-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-2-206-GO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
BIS-2-207-GO-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-2-208-GO-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-2-209-GO-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Język obcy

 
BIS-2-210-GO-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Gospodarka Odpadami

 
BIS-2-301-GO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BIS-2-302-GO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Pozatechniczne

 
BIS-2-303-GO-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Praca dyplomowa

 
BIS-2-304-GO-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-2-305-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+