Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BIS-2-101-HS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Hydrogeologia stosowana i geotechnika

 
BIS-2-104-HS-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
BIS-2-105-HS-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-2-106-HS-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIS-2-107-HS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BIS-2-109-HS-s 14 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 42 3
-
BIS-2-110-HS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz).
Sustainable remediation
28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 2
-
BIS-2-111-HS-s 0 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 2
-

Matematyka

 
BIS-2-103-HS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Pozatechniczne

 
BIS-2-108-HS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Praca dyplomowa

 
BIS-2-102-HS-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Hydrogeologia stosowana i geotechnika

 
BIS-2-202-HS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
BIS-2-203-HS-s 0 0 14 0 0 0 28 0 0 0 0 42 3
+
BIS-2-204-HS-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 3
-
BIS-2-205-HS-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 2
-
BIS-2-206-HS-s 42 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
BIS-2-207-HS-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 3
-
BIS-2-208-HS-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 5
+
BIS-2-210-HS-s 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 3
-
BIS-2-211-HS-s 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 3
-

Język obcy

 
BIS-2-201-HS-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Hydrogeologia stosowana i geotechnika

 
BIS-2-304-HS-s 42 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 56 3
-
BIS-2-305-HS-s 42 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 56 3
-

Pozatechniczne

 
BIS-2-303-HS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Praca dyplomowa

 
BIS-2-301-HS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+
BIS-2-302-HS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-