Semestr 1, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMA-1-101-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+
AMA-1-102-s 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 12
+
AMA-1-103-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9
-
AMA-1-104-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

PRZEDMIOTY POZAKIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMA-1-105-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

szkolenie BHP

 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-1-107-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Malejki Maria).
szkolenie BHP
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
-

Semestr 2, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMA-1-201-s 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 12
+
AMA-1-202-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 10
+
AMA-1-203-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-

PRZEDMIOTY POZAKIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMA-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-1-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-1-206-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych(WH)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 3, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMA-1-301-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+
AMA-1-302-s 28 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 8
+
AMA-1-304-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+
AMA-1-312-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 8
+

PRZEDMIOTY POZAKIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMA-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

JĘZYK OBCY w sem. 3

Zasady wyboru grup/modułów: Pierwszy semestr nauki wybranego języka obcego (42 godzin).
Blok JĘZYK OBCY realizowany jest w semestrach 3, 4 i 5 studiów. Wyboru języka obcego należy dokonać spośród języków umieszczonych w OFERCIE JĘZYKOWEJ SJO zgodnie z aktualnymi zasadami.

0
 

Semestr 4, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMA-1-402-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+
AMA-1-405-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+

PRZEDMIOTY POZAKIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMA-1-403-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE OBIERALNE (sem. 4)

Zasady wyboru grup/modułów: -

5
 
AMA-1-406-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w sem. 4

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać przedmiot obieralny dostępny dla studiów pierwszego stopnia w semestrach letnich za 6 ECTS.

6
 
AMA-1-407-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-408-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

JĘZYK OBCY w sem. 4

Zasady wyboru grup/modułów:
Drugi semestr nauki wybranego języka obcego (42 godzin).

0
 

Semestr 5, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMA-1-502-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
AMA-1-503-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

PRZEDMIOTY POZAKIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMA-1-504-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

SEMINARIA KIERUNKOWE

 
AMA-1-509-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w sem. 5

Zasady wyboru grup/modułów: W semestrze 5 należy wybrać dwa moduły, z których każdy jest prowadzony w wymiarze 28 godzin wykładu i 28 godzin ćwiczeń i kończy się egzaminem oraz uzyskać po 6 ECTS za zaliczenie każdego z modułow.

12
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-1-501-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-505-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-507-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-511-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-512-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-514-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

JĘZYK OBCY w sem. 5

Zasady wyboru grup/modułów:
Ostatni semestr nauki języka obcego (56 godzin). Moduł kończy się egzaminem na poziomie B2.

5
 

Semestr 6, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Ochrona własności intelektualnej

 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-1-602-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Ochrona własności intelektualnej
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
-

SEMINARIA KIERUNKOWE

 
AMA-1-601-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-1-607-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 10
-

PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY - filozofia i historia matematyki

3
 
AMA-1-604-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

Przedmiot kierunkowy obcojęzyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Podczas studiów pierwszego stopnia należy zaliczyć przedmiot matematyczny wykładany w języku obcym za przynajmniej 3 ECTS.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-1-603-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
AMA-1-605-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w sem. 6

Zasady wyboru grup/modułów: W semestrze 6 należy wybrać dwa moduły, z których każdy jest prowadzony w łącznym wymiarze 56 godzin wykładów i ćwiczeń, kończy się egzaminem i uzyskać po 6 ECTS za zaliczenie każdego z modułow. Przedmioty “Kody blokowe” i “Kombinatoryka ekstremalna” mogą tworzyć jeden moduł.

12
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-1-606-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-609-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-610-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-611-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-612-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-1-613-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-1-614-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-615-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-616-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-617-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

PRAKTYKA ZAWODOWA

Zasady wyboru grup/modułów:
Praktyka zawodowa w wymiarze 3 tygodni powinna być zrealizowana po I lub II roku studiów. Za zaliczenie praktyki zawodowej student otrzymuje 3 ECTS.

 
Pokaż/ukryj zawartość

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praktyka zawodowa

 
AMA-1-004-s 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 3
-

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE OBIERALNE

 
AMA-1-001-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
AMA-1-015-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-1-017-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-1-018-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-1-026-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE OBIERALNE

 
AMA-1-020-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-

PRZEDMIOTY OBIERALNE DO WYBORU W SEMESTRZE LETNIM

 
AMA-1-010-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-011-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-012-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-1-013-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-1-014-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-016-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-019-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-021-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-023-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-024-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

PRZEDMIOTY OBIERALNE DO WYBORU W SEMESTRZE ZIMOWYM

 
AMA-1-003-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-005-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-006-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-007-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-008-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-1-009-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Przedmioty w języku obcym w semestrze letnim

 
AMA-1-002-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
AMA-1-022-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmioty w języku obcym w semestrze zimowym

 
AMA-1-025-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 60 4
-