Semestr 1, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 
AMA-2-101-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

SEMINARIA KIERUNKOWE

 
AMA-2-102-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

GRUPA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH - SEM. I (bez spec.)

Zasady wyboru grup/modułów: -
Przedmioty należy wybrać z listy przedmiotów realizowanych w semestrach zimowych z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia semestru. Tutaj można znaleźć przedmioty realizowane na wszystkich specjalnościach w semestrze zimowym. Poniżej programu studiów znajduje się lista innych przedmiotów obieralnych dostępnych w roku akademickim 2015/16. Minimalna liczba godzin zajęć dla tej grupy przedmiotów obieralnych wynosi 196 godz.

20
 
AMA-2-103-BS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
AMA-2-104-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-105-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-106-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+
AMA-2-107-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-108-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-109-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-110-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-111-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-112-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-114-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-115-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-116-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-117-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-118-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-119-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-120-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-121-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-122-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-123-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-124-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Przedmiot z zakresu nauk społecznych

Zasady wyboru grup/modułów: Przedmiot z oferty Wydziału Humanistycznego

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-113-BS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot z zakresu nauk społecznych
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-125-BS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
AMA-2-203-BS-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 
AMA-2-201-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-202-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

SEMINARIA KIERUNKOWE

 
AMA-2-204-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

GRUPA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH - SEM. II (bez spec.)

Zasady wyboru grup/modułów: -
Przedmioty należy wybrać z listy przedmiotów realizowanych w semestrach letnich z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia semestru. Tutaj można znaleźć przedmioty realizowane na wszystkich specjalnościach w semestrze letnim. Poniżej programu studiów znajduje się lista innych przedmiotów obieralnych dostępnych w roku akademickim 2015/16. Minimalna liczba godzin zajęć dla tej grupy wynosi 168 godz.

18
 
AMA-2-205-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-206-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-207-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-208-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-209-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-210-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-211-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-212-BS-s 56 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
+
AMA-2-213-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-214-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-215-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-216-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-217-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-218-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-219-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-220-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-221-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-222-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Semestr 3, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

SEMINARIA KIERUNKOWE

 
AMA-2-320-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

GRUPA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH - SEM. III (bez spec.)

Zasady wyboru grup/modułów: -
Przedmioty należy wybrać z listy przedmiotów realizowanych w semestrach zimowych z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia semestru. Tutaj można znaleźć przedmioty realizowane na innych specjalnościach w semestrze zimowym. Poniżej programu studiów znajduje się lista innych przedmiotów obieralnych dostępne w roku akademickim 2015/16. Minimalna liczba godzin zajęć dla tej grupy wynosi 252 godz.

28
 
AMA-2-301-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-302-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-303-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-304-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-305-BS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-306-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-307-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-308-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-309-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-310-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-311-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-312-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-313-BS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-314-BS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-315-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-316-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-317-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-318-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-319-BS-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 4, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

SEMINARIA KIERUNKOWE

 
AMA-2-404-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

Praca dyplomowa (magisterska)

20
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-403-BS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
+

Przedmiot humanistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Można wybrać wykład Historia matematyki prowadzony na WMS lub przedmiot z oferty Wydziału Humanistycznego.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-402-BS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Historia matematyki
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

GRUPA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH - SEM. IV

Zasady wyboru grup/modułów: – przedmioty należy wybrać z listy PRZEDMIOTÓW DO WYBORU W SEMESTRZE LETNIM z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia bloku.
Minimalna liczba godzin na realizację przedmiotów z tej grupy wynosi 56 godz.

5
 

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

0) Dodatkowe wymagania dla planów studiów II stopnia - bloki kierunkowe B4-B8

Zasady wyboru grup/modułów: Program studiów II stopnia każdy student tworzy indywidualnie przy czym program studiów, niezależnie od specjalności, musi zawierać conajmniej jeden spośród poniższych zestawów przedmiotów obejmujących tzw. zakresy treści kierunkowych (The program of the second cycle is individually created by student. Regardless of specialty, the program should contain at least one of the following sets of directional subjects):

B4 – równania różniczkowe:
1) równania fizyki matematycznej I,
2) równania fizyki matematycznej II,
3) metody numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych;

B5 – geometria i topologia:
1) geometria różniczkowa,
2) topologia II;

B6 – metody stochastyczne i statystyka matematyczna:
1) rachunek prawdopodobieństwa lub procesy stochastyczne,
2) statystyka matematyczna;

B7 – matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki:
1) teoria grafów,
2) złożoność obliczeniowa,
3) automaty i sieci Petriego,
4) metody probabilistyczne matematyki dyskretnej;

B8 – metody numeryczne:
1) analiza numeryczna,
2) metody numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych,
3) metody numeryczne równań różniczkowych cząstkowych,
4) metody obliczeniowe i ich komputerowa realizacja;

(———————————————————)

 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-039-BS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-

1) PRZEDMIOTY DO WYBORU W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/16

 
AMA-2-001-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-002-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-003-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-006-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-008-BS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-009-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-010-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-011-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-012-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-013-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-014-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-015-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-017-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-029-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-030-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-031-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-032-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-047-BS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-070-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-087-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-088-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-096-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

2) PRZEDMIOTY DO WYBORU W SEMESTRZE LETNIM 2015/16

 
AMA-2-019-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-020-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-021-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-022-BS-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-025-BS-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-027-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-028-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-033-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-034-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-036-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-038-BS-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-093-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-094-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

3) Przedmioty obcojęzyczne w semestrze zimowym 2015/16

 
AMA-2-007-BS-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
AMA-2-026-BS-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+
AMA-2-064-BS-s 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+
AMA-2-077-BS-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+
AMA-2-078-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
AMA-2-090-BS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-091-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

4) Przedmioty obcojęzyczne w semestrze letnim 2015/16

 
AMA-2-016-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-023-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

5) SEMINARIA KIERUNKOWE w sem. zimowym 2015/16

 
AMA-2-037-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-051-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-053-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-054-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-055-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-056-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-057-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-058-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-059-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-060-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-061-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-062-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-063-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-065-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-066-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-075-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-079-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-084-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-089-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

6) SEMINARIA KIERUNKOWE w sem. letnim 2015/16

 
AMA-2-048-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-049-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-050-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-052-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-067-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-068-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-069-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-071-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-072-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-073-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-074-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-082-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-086-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-092-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-095-BS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

7) Inne moduły obieralne semestru zimowego

Zasady wyboru grup/modułów: Moduł może być uruchomiony jeśli przynajmniej cztery osoby zadeklarują chęć uczestnictwa w zajęciach.

 
AMA-2-004-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-005-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-018-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-046-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-076-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
AMA-2-080-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

8) Inne moduły obieralne semestru letniego

Zasady wyboru grup/modułów: Moduł może być uruchomiony jeśli przynajmniej cztery osoby zadeklarują chęć uczestnictwa w zajęciach.

 
AMA-2-024-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-035-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-040-BS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-042-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-043-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-044-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-045-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-083-BS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-098-BS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+