Semestr 1, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 
AMA-2-101-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-103-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-104-MZ-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 
AMA-2-102-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

SEMINARIA KIERUNKOWE

 
AMA-2-106-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

GRUPA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH - SEM. I (MZ)

Zasady wyboru grup/modułów: -
Przedmioty należy wybrać z listy przedmiotów realizowanych w semestrach zimowych z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia semestru. Tutaj można znaleźć przedmioty realizowane na innych specjalnościach w semestrze zimowym. Poniżej programu studiów znajduje się lista innych przedmiotów obieralnych w roku akademickim 2015/16. Łączna minimalna liczba godzin zajęć dla tej grupy wynosi 84 godz.

8
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-105-MZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
AMA-2-107-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-108-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+
AMA-2-110-MZ-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-112-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-113-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-114-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-115-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-116-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
AMA-2-117-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-118-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-119-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-120-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-121-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-122-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-123-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-124-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Przedmiot z zakresu nauk społecznych

Zasady wyboru grup/modułów: Przedmiot z oferty Wydziału Humanistycznego

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-109-MZ-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot z zakresu nauk społecznych
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-111-MZ-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
AMA-2-205-MZ-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 
AMA-2-201-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-202-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-204-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 
AMA-2-203-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

SEMINARIA KIERUNKOWE

 
AMA-2-207-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

GRUPA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH - SEM. II (MZ)

Zasady wyboru grup/modułów: -
Przedmioty należy wybrać z listy przedmiotów realizowanych w semestrach letnich z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia semestru. Tutaj można znaleźć przedmioty realizowane na innych specjalnościach w semestrze letnim. Poniżej programu studiów znajduje się lista innych przedmiotów obieralnych dostępnych w roku akademickim 2015/16. Łączna minimalna liczba godzin zajęć dla tej grupy wynosi 28 godz.

6
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-206-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-208-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-209-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-210-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-211-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-212-MZ-s 56 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
+
AMA-2-213-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-214-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-215-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-216-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-217-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-219-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Semestr 3, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 
AMA-2-301-MZ-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-302-MZ-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

SEMINARIA KIERUNKOWE

 
AMA-2-303-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

GRUPA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH - SEM. III (MZ)

Zasady wyboru grup/modułów: -
Przedmioty należy wybrać z listy przedmiotów realizowanych w semestrach zimowych z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia semestru. Tutaj można znaleźć przedmioty realizowane na innych specjalnościach w semestrze zimowym. Poniżej programu studiów znajduje się lista innych przedmiotów obieralnych w roku akademickim 2015/16. Łączna minimalna liczba godzin zajęć dla tej grupu wynosi 168 godz.

20
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-304-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-305-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-306-MZ-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-307-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-308-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-309-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-310-MZ-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-311-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-312-MZ-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-313-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-314-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-315-MZ-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-316-MZ-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-317-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Semestr 4, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 
AMA-2-401-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

SEMINARIA KIERUNKOWE

 
AMA-2-403-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

Praca dyplomowa (magisterska)

20
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-404-MZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
+

Przedmiot humanistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Można wybrać wykład Historia matematyki prowadzony na WMS lub przedmiot z oferty Wydziału Humanistycznego.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-405-MZ-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Historia matematyki
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

GRUPA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH - SEM. IV

Zasady wyboru grup/modułów:
- przedmioty należy wybrać z listy PRZEDMIOTÓW DO WYBORU W SEMESTRZE LETNIM z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia bloku. Łączna minimalna liczba godzin zajęć dla tej grupu wynosi 28 godz.

1
 
Pokaż/ukryj zawartość

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

0) Dodatkowe wymagania dla planów studiów II stopnia - bloki kierunkowe B4-B8

Zasady wyboru grup/modułów: Program studiów II stopnia każdy student tworzy indywidualnie przy czym program studiów, niezależnie od specjalności, musi zawierać conajmniej jeden spośród poniższych zestawów przedmiotów obejmujących tzw. zakresy treści kierunkowych (The program of the second cycle is individually created by student. Regardless of specialty, the program should contain at least one of the following sets of directional subjects):

B4 – równania różniczkowe:
1) równania fizyki matematycznej I,
2) równania fizyki matematycznej II,
3) metody numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych;

B5 – geometria i topologia:
1) geometria różniczkowa,
2) topologia II;

B6 – metody stochastyczne i statystyka matematyczna:
1) rachunek prawdopodobieństwa lub procesy stochastyczne,
2) statystyka matematyczna;

B7 – matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki:
1) teoria grafów,
2) złożoność obliczeniowa,
3) automaty i sieci Petriego,
4) metody probabilistyczne matematyki dyskretnej;

B8 – metody numeryczne:
1) analiza numeryczna,
2) metody numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych,
3) metody numeryczne równań różniczkowych cząstkowych,
4) metody obliczeniowe i ich komputerowa realizacja;

(———————————————————)

 
Pokaż/ukryj zawartość
AMA-2-004-MZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-

1) WYBRANE PRZEDMIOTY OBIERALNE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/16 (MZ)

Zasady wyboru grup/modułów: Pełną ofertę dydaktyczną przedmiotów obieralnych w roku 2015/16 można znaleźć w zakładce programu studiów dla kierunku Matematyka – bez wyboru specjalności.

 
AMA-2-001-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-002-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-003-MZ-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-005-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-006-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-007-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-008-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-009-MZ-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-010-MZ-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-013-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-014-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-015-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-016-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-017-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-018-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-019-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-020-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-021-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-022-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-038-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-040-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

2) WYBRANE PRZEDMIOTY OBIERALNE W SEMESTRZE LETNIM 2015/16(MZ)

Zasady wyboru grup/modułów: -
Pełną ofertę dydaktyczną przedmiotów obieralnych w roku 2015/16 można znaleźć w zakładce programu studiów dla kierunku Matematyka – bez wyboru specjalności.

 
AMA-2-012-MZ-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-023-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-024-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-025-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-026-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-027-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-028-MZ-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-030-MZ-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-031-MZ-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-032-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-033-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-035-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-036-MZ-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-

3) Przedmioty obcojęzyczne w semestrze zimowym 2015/16

 
AMA-2-029-MZ-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
AMA-2-034-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
AMA-2-037-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
AMA-2-039-MZ-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+
AMA-2-071-MZ-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
AMA-2-072-MZ-s 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+
AMA-2-078-MZ-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+

4) Przedmioty obcojęzyczne w semestrze letnim 2015/16

 
AMA-2-041-MZ-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
AMA-2-042-MZ-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

5) SEMINARIA KIERUNKOWE w sem. zimowym 2015/16

 
AMA-2-011-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-043-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-044-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-045-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-047-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-048-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-049-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-050-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-051-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-052-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-053-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-054-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-055-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-056-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-057-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-066-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-073-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-074-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-075-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

6) SEMINARIA KIERUNKOWE w sem. letnim 2015/16

 
AMA-2-046-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-058-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-059-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-060-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-061-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-062-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-063-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-064-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-065-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-067-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-068-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-069-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-070-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-076-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
AMA-2-077-MZ-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-