Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-101-IM-s 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-102-IM-s 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5
-
RBM-2-103-IM-s 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-104-IM-s 14 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 50 5
-
RBM-2-105-IM-s 14 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5
+
RBM-2-106-IM-s 26 0 20 0 0 6 0 0 0 0 0 52 5
+

Dobrowolne zajęcia z WF

Zasady wyboru grup/modułów: Student rejestruje się indywidualnie w systemie Studium Wychowania Fizycznego

0
 
RBM-2-109-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Specjalnościowe obieralne 1

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

4
 
RBM-2-107-IM-s 14 0 20 0 0 6 0 0 0 0 0 40 4
+
RBM-2-108-IM-s 14 0 20 0 0 6 0 0 0 0 0 40 4
+

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-206-IM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-214-IM-s 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Pozostałe podstawowe

 
RBM-2-202-IM-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-205-IM-s 14 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-207-IM-s 14 0 32 0 0 6 0 0 0 0 0 52 4
-
RBM-2-208-IM-s 26 0 30 0 0 6 0 0 0 0 0 62 5
+
RBM-2-209-IM-s 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+

Dobrowolne zajęcia z WF

Zasady wyboru grup/modułów: Student rejestruje się indywidualnie w systemie Studium Wychowania Fizycznego

0
 
RBM-2-211-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Język obcy MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

2
 
RBM-2-210-IM-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Język obcy specjalistyczny
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Specjalnościowe obieralne 2 w języku obcym

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów specjalnościowych w języku obcym właściwy dla danej specjalności

3
 
RBM-2-203-IM-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-204-IM-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-307-IM-s 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-

Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

3
 
RBM-2-302-IM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-303-IM-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-304-IM-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-308-IM-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-

Praca dyplomowa magisterska MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RBM-2-305-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Praktyka dyplomowa

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Student odbywa 4 tygodniową praktykę (od początku 3 semestru) w wybranym zakładzie lub laboratorium

2
 
RBM-2-301-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Seminarium dyplomowe BM2

Zasady wyboru grup/modułów: zgodnie w wybraną specjalnością

1
 
RBM-2-306-IM-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Specjalnościowe obieralne 3

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RBM-2-309-IM-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-310-IM-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-