Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-101-SE-s 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5
-
RBM-2-102-SE-s 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 78 6
-
RBM-2-103-SE-s 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-105-SE-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RBM-2-106-SE-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-104-SE-s 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RBM-2-107-SE-s 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+

Dobrowolne zajęcia z WF

Zasady wyboru grup/modułów: Student rejestruje się indywidualnie w systemie Studium Wychowania Fizycznego

0
 
RBM-2-114-SE-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Specjalnościowe obieralne 1

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

3
 
RBM-2-108-SE-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-109-SE-s 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-110-SE-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-111-SE-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-112-SE-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-202-SE-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RBM-2-203-SE-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RBM-2-204-SE-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RBM-2-205-SE-s 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-206-SE-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RBM-2-216-SE-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-207-SE-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-209-SE-s 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RBM-2-210-SE-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Dobrowolne zajęcia z WF

Zasady wyboru grup/modułów: Student rejestruje się indywidualnie w systemie Studium Wychowania Fizycznego

0
 
RBM-2-213-SE-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Język obcy MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

2
 
RBM-2-201-SE-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy specjalistyczny
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Specjalnościowe obieralne 2 w języku obcym

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów specjalnościowych w języku obcym właściwy dla danej specjalności

3
 
RBM-2-211-SE-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-212-SE-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-215-SE-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-306-SE-s 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

3
 
RBM-2-301-SE-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-302-SE-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-303-SE-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-313-SE-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-

Praca dyplomowa magisterska MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RBM-2-304-SE-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Praktyka dyplomowa

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Student odbywa 4 tygodniową praktykę (od początku 3 semestru) w wybranym zakładzie lub laboratorium

2
 
RBM-2-305-SE-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof).
Praktyka dyplomowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Seminarium dyplomowe BM2

Zasady wyboru grup/modułów: zgodnie z wybraną specjalnością

1
 
RBM-2-307-SE-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Banaś Marian).
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Specjalnościowe obieralne 3

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RBM-2-308-SE-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-309-SE-s 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-310-SE-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-311-SE-s 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-312-SE-s 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-