Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-101-TL-s 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5
-
RBM-2-102-TL-s 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 78 6
-
RBM-2-103-TL-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RBM-2-104-TL-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RBM-2-108-TL-s 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-106-TL-s 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RBM-2-107-TL-s 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+

Dobrowolne zajęcia z WF

Zasady wyboru grup/modułów: Student rejestruje się indywidualnie w systemie Studium Wychowania Fizycznego

0
 
RBM-2-110-TL-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Specjalnościowe obieralne 1

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

3
 
RBM-2-105-TL-s 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-109-TL-s 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-202-TL-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RBM-2-203-TL-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
RBM-2-204-TL-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RBM-2-205-TL-s 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-206-TL-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RBM-2-208-TL-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-201-TL-s 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-210-TL-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-211-TL-s 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+

Dobrowolne zajęcia z WF

Zasady wyboru grup/modułów: Student rejestruje się indywidualnie w systemie Studium Wychowania Fizycznego

0
 
RBM-2-215-TL-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Język obcy MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

2
 
RBM-2-214-TL-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy specjalistyczny
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Specjalnościowe obieralne 2 w języku obcym

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów specjalnościowych w języku obcym właściwy dla danej specjalności

3
 
RBM-2-209-TL-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-212-TL-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-213-TL-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-308-TL-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

3
 
RBM-2-301-TL-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-302-TL-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-303-TL-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-310-TL-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-

Praca dyplomowa magisterska MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RBM-2-304-TL-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Praktyka dyplomowa

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Student odbywa 4 tygodniową praktykę (od początku 3 semestru) w wybranym zakładzie lub laboratorium

2
 
RBM-2-309-TL-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy).
Praktyka dyplomowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Seminarium dyplomowe BM2

Zasady wyboru grup/modułów: zgodnie z wybraną specjalnością

1
 
RBM-2-307-TL-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Specjalnościowe obieralne 3

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RBM-2-305-TL-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-306-TL-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-