Semestr 1, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
RME-1-103-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Matematyka

 
RME-1-101-s 84 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 18
+

Pozatechniczne

 
RME-1-106-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Pozostałe podstawowe

 
RME-1-102-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Ekonomia

Zasady wyboru grup/modułów: Każdy student musi wybrać jeden moduł z bloku

2
 
RME-1-104-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RME-1-105-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 2, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
RME-1-202-s 56 42 14 0 0 0 0 0 0 0 0 112 12
+
RME-1-209-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Inżynierskie

 
RME-1-203-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
RME-1-206-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RME-1-207-s 26 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 68 5
-

Pozatechniczne

 
RME-1-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Pozostałe podstawowe

 
RME-1-205-s 36 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semestr 3, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
RME-1-302-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+

Inżynierskie

 
RME-1-304-s 28 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 62 6
+
RME-1-305-s 28 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 62 7
+
RME-1-307-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Matematyka

 
RME-1-303-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Pozatechniczne

 
RME-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Język obcy 1

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z bloku

 
Pokaż/ukryj zawartość
RME-1-301-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
RME-1-306-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
RME-1-309-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
RME-1-310-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
RME-1-311-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semestr 4, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
RME-1-403-s 48 0 14 39 0 0 0 0 0 0 0 101 9
+
RME-1-404-s 48 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 104 10
+
RME-1-405-s 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RME-1-406-s 14 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy 2

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z bloku

 
Pokaż/ukryj zawartość
RME-1-401-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
RME-1-408-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
RME-1-409-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
RME-1-410-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
RME-1-411-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Programowanie obiektowe 2

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RME-1-402-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RME-1-407-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 5, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
RME-1-501-s 65 0 60 44 0 0 0 0 0 0 0 169 14
+
RME-1-503-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Język obcy 3

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z bloku

 
Pokaż/ukryj zawartość
RME-1-502-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
RME-1-506-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
RME-1-507-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
RME-1-508-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
RME-1-509-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Robotyka

Zasady wyboru grup/modułów: Każdy student musi wybrać jeden z modułów bloku

12
 
RME-1-504-s 52 0 39 30 0 0 0 0 0 0 0 121 12
+
RME-1-505-s 52 0 39 30 0 0 0 0 0 0 0 121 12
+

Semestr 6, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
RME-1-602-s 14 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RME-1-605-s 14 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RME-1-608-s 14 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0 52 3
-
RME-1-609-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Język obcy 4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z bloku

5
 
Pokaż/ukryj zawartość
RME-1-601-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
RME-1-612-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
RME-1-613-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
RME-1-614-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
RME-1-615-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Systemy i techniki wizyjne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

4
 
RME-1-610-s 20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
RME-1-611-s 20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-

Sztuczna inteligencja w technice

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RME-1-606-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RME-1-607-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Techniki informacyjne w mechatronice

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RME-1-603-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RME-1-604-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 7, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
RME-1-711-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
RME-1-712-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 15
-

Moduły semestru 7 poza pracą dyplomową

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera Zagraniczny staż przemysłowy albo wszystkie pozostałe grupy modułów

14
 

Blok modułów obieralnych specjalistycznych

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z bloku moduły dające łącznie 4 ECTS. Nie może wybrać równocześnie Eksploatacji układów mechatroniki oraz Układów monitorowania urządzeń mechatronicznych. Nie może także wybrać równocześnie Metod eksperymentalnych w badaniach układów mechatronicznych oraz Struktur kompozytowych i ich zastosowań

 
RME-1-701-s 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-
RME-1-702-s 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 40 2
-
RME-1-707-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RME-1-708-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok obieralny modułów obcojęzycznych

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł za minimum 4 ECTS z grupy

 
Pokaż/ukryj zawartość
RME-1-710-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
RME-1-714-s 28 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+
RME-1-716-s 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Praktyka zawodowa

 
RME-1-709-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Prawo i twórczość w technice

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

 
RME-1-703-s 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 1
-
RME-1-704-s 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 1
-

Przedsiębiorczość i zarządzanie

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

 
RME-1-705-s 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 1
-
RME-1-706-s 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 1
-

Zagraniczny staż przemysłowy

 
RME-1-713-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
-