Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
BOS-2-113-MI-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-101-MI-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-102-MI-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 2
+
BOS-2-103-MI-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BOS-2-104-MI-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BOS-2-105-MI-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 2
-
BOS-2-106-MI-s 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
BOS-2-107-MI-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BOS-2-109-MI-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BOS-2-110-MI-s 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BOS-2-111-MI-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 2
-

Praca dyplomowa

 
BOS-2-112-MI-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BOS-2-209-MI-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-201-MI-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BOS-2-202-MI-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-203-MI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
BOS-2-204-MI-s 28 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+
BOS-2-205-MI-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-206-MI-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
BOS-2-207-MI-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
BOS-2-208-MI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
BOS-2-210-MI-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-301-MI-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BOS-2-306-MI-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Praca dyplomowa

 
BOS-2-304-MI-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-305-MI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Obieralne humanistyczne

2
 
BOS-2-303-MI-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-307-MI-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-