Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
BOS-2-112-OS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-101-OS-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 3
+
BOS-2-102-OS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-103-OS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
BOS-2-104-OS-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
BOS-2-106-OS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BOS-2-107-OS-s 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BOS-2-108-OS-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BOS-2-109-OS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BOS-2-110-OS-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 2
-
BOS-2-111-OS-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BOS-2-210-OS-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-201-OS-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
BOS-2-202-OS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
BOS-2-203-OS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BOS-2-204-OS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
BOS-2-205-OS-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-206-OS-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-207-OS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BOS-2-208-OS-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
BOS-2-209-OS-s 28 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 70 3
-
BOS-2-211-OS-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-302-OS-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BOS-2-304-OS-s 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
BOS-2-307-OS-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Praca dyplomowa

 
BOS-2-305-OS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-306-OS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Obieralne humanistyczne

2
 
BOS-2-301-OS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-303-OS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-