Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Humanistyczno-społeczne

 
BOS-2-104-SW-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Matematyka

 
BOS-2-101-SW-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-102-SW-s 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-103-SW-s 14 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
BOS-2-106-SW-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
BOS-2-107-SW-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BOS-2-108-SW-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
BOS-2-109-SW-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BOS-2-110-SW-s 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 2
-
BOS-2-111-SW-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BOS-2-211-SW-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-202-SW-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
BOS-2-203-SW-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 4
-
BOS-2-204-SW-s 28 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 42 4
-
BOS-2-205-SW-s 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 3
-
BOS-2-206-SW-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 4
-
BOS-2-207-SW-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
BOS-2-209-SW-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-301-SW-s 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 3
-
BOS-2-304-SW-s 14 0 7 0 0 0 14 0 0 0 0 35 3
-

Praca dyplomowa

 
BOS-2-305-SW-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-306-SW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Obieralne humanistyczne

2
 
BOS-2-303-SW-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BOS-2-307-SW-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-