Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CTC-2-108-AK-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Matematyka

 
CTC-2-109-AK-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-2-110-AK-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 4
-
CTC-2-111-AK-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Analityka i kontrola jakości

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Analityka i kontrola jakości”

15
 
CTC-2-102-AK-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-103-AK-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-104-AK-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-105-AK-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-106-AK-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-107-AK-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CTC-2-101-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
+
CTC-2-112-AK-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
CTC-2-201-AK-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Obieralne

 
CTC-2-203-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot obieralny (Sf)
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-204-AK-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
-
CTC-2-205-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-2-206-AK-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 4
+
CTC-2-207-AK-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
CTC-2-208-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmiot humanistyczny

 
CTC-2-209-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Środa Marcin).
Inżynieria Mody
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok specjalistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedną ze specjalności w bloku.

9
 
CTC-2-202-AK-s 28 0 84 0 0 56 0 0 0 0 0 168 9
+

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
CTC-2-301-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot obieralny (Df)
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Obieralne

 
CTC-2-302-AK-s 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 20
-
CTC-2-303-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-304-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium specjalistyczne
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-2-305-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CTC-2-001-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-002-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-003-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-004-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-005-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-006-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-007-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-008-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-009-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-010-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CTC-2-027-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmioty obieralne - specjalistyczne (Sf) - semestr zimowy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CTC-2-011-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-012-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-013-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-014-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-015-AK-s 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-016-AK-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-017-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-018-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-019-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-020-AK-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-021-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-022-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-023-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-024-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-025-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-026-AK-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-