Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Języki obce

 
ITE-2-101-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Przedmioty teleinformatyczne

 
ITE-2-102-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
ITE-2-105-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ITE-2-106-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Przedmioty teoretyczne

 
ITE-2-107-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
ITE-2-108-s 0 0 14 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Zarządzanie i umiejętności miękkie

 
ITE-2-103-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ITE-2-104-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty teleinformatyczne

 
ITE-2-202-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
ITE-2-211-s 8 0 10 24 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Przedmioty teoretyczne

 
ITE-2-203-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Zarządzanie i umiejętności miękkie

 
ITE-2-204-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ITE-2-205-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Przedmioty obieralne semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 2 przedmioty

8
 
ITE-2-206-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
ITE-2-207-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
ITE-2-208-s 20 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
ITE-2-209-s 8 0 28 0 20 0 0 0 0 0 0 56 4
-
ITE-2-210-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
ITE-2-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Przedmioty teleinformatyczne

 
ITE-2-302-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Przedmioty obieralne semestr 3

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 2 przedmioty, z czego co najmniej 1 prowadzony po angielsku. Za zgodą dziekana można też wybierać przedmioty z całej uczelnianej bazy przedmiotów w językach obcych.

8
 
ITE-2-303-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ITE-2-304-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
ITE-2-305-s 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 37 4
-
ITE-2-307-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ITE-2-308-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ITE-2-309-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ITE-2-310-s 14 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ITE-2-311-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-