Semestr 1, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Podstawowe

 
BTR-1-105-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BTR-1-107-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
BTR-1-108-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 3
-
BTR-1-110-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 3
-

Pozostałe podstawowe

 
BTR-1-101-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BTR-1-102-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
BTR-1-103-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BTR-1-104-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BTR-1-106-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BTR-1-109-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 5
+

Semestr 2, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Podstawowe

 
BTR-1-202-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
BTR-1-203-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
BTR-1-204-s 28 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 5
+
BTR-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 3
-
BTR-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 2
-
BTR-1-207-s 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-

Pozostałe podstawowe

 
BTR-1-201-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 4
+
BTR-1-208-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

TiR_blok obieralny 1_semestr II

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-209-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-211-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-212-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 3, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BTR-1-306-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów licencjackich - semestr 1/3
0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Podstawowe

 
BTR-1-301-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
BTR-1-302-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-303-s 28 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 56 5
+
BTR-1-304-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Pozostałe podstawowe

 
BTR-1-305-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 4
+
BTR-1-311-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
BTR-1-312-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-
BTR-1-314-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

TiR_blok obieralny 2_semestr III

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-307-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-308-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-309-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-313-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-315-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-316-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Maksymowicz Agata).
Podstawy negocjacji
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 4, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BTR-1-410-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów licencjackich - semestr 2/3
0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Podstawowe

 
BTR-1-401-s 28 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 4
+
BTR-1-402-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
BTR-1-404-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
BTR-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 2
-
BTR-1-413-s 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 3
-

Pozostałe podstawowe

 
BTR-1-409-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Praca dyplomowa

 
BTR-1-411-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

TiR_blok obieralny 3_semestr IV

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać trzy moduły

9
 
BTR-1-403-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-405-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BTR-1-407-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-408-s 18 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-412-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BTR-1-414-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 5, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BTR-1-512-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów licencjackich - semestr 3/3
0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Podstawowe

 
BTR-1-501-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-1-502-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BTR-1-504-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

TiR_blok obieralny 4_semestr V

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-505-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-506-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-510-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-514-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-

TiR_blok obieralny 5_semestr V

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-507-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-508-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-519-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

TiR_blok obieralny 6_semestr V

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-503-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BTR-1-509-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-511-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BTR-1-520-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 6, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
BTR-1-606-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-
BTR-1-607-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

TiR_blok obieralny 7_semestr VI

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-601-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-602-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-612-s 0 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BTR-1-613-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 3
-

TiR_blok obieralny 8_semestr VI

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-609-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-610-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-614-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

TiR_blok obieralny w języku angielskim

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

5
 
BTR-1-604-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-
BTR-1-605-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-