Field learning outcome data:
Code:
IP3A_U01
Covered field of study:
Industrial Engineering
Learning outcome:
Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.
Reference to ALO: