Field learning outcome data:
Code:
IP3A_U04
Covered field of study:
Industrial Engineering
Learning outcome:
Potrafi krytycznie ocenić efekty własnej działalności badawczej, wkład wnoszony w rozwój wiedzy oraz przydatność dla praktyki gospodarczej.
Reference to ALO: