Field learning outcome data:
Code:
IP3A_K01
Covered field of study:
Industrial Engineering
Learning outcome:
Rozumie potrzebę wykazywania się w pracy twórczej samodzielnością myślenia, niezależnością poglądów, profesjonalizmem, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i dążeniem do doskonalenia, jak również egzekwowania takiej postawy od innych.
Reference to ALO: