Field learning outcome data:
Code:
IP3A_K02
Covered field of study:
Industrial Engineering
Learning outcome:
Ma świadomość społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców.
Reference to ALO: