Field learning outcome data:
Code:
FT1A_K01
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
Reference to ALO:
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania