Field learning outcome data:
Code:
IPM3A_W01
Covered field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Learning outcome:
Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
Reference to ALO: