Field learning outcome data:
Code:
IPM3A_W02
Covered field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Learning outcome:
Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
Reference to ALO: