Field learning outcome data:
Code:
IPM3A_W03
Covered field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Learning outcome:
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.
Reference to ALO: