Field learning outcome data:
Code:
IPM3A_W04
Covered field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Learning outcome:
Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań realizacji projektów badawczych, metod zarządzania projektami oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
Reference to ALO: