Field learning outcome data:
Code:
IPM3A_W05
Covered field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Learning outcome:
Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w kształceniu dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem metod kształcenia na odległość.
Reference to ALO: