Field learning outcome data:
Code:
IPM3A_U05
Covered field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu.
Reference to ALO: