Field learning outcome data:
Code:
IPM3A_U06
Covered field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Learning outcome:
Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
Reference to ALO: