Field learning outcome data:
Code:
IPM3A_U07
Covered field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Learning outcome:
Potrafi przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
Reference to ALO: