Field learning outcome data:
Code:
FM1A_W05
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
zna działanie prostych układów elektronicznych oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania, niezbędną w rozwiązywaniu wybranych problemów
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów