Field learning outcome data:
Code:
FT2A_U05
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniem prac badawczych
Reference to ALO:
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi