Field learning outcome data:
Code:
IS1A_K01
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Reference to ALO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób