Field learning outcome data:
Code:
IS1A_K06
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi zidentyfikować komercyjne zastosowania systemów informatycznych
Reference to ALO:
  • T1A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy