Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U17
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi zastosować podstawowe algorytmy do przetwarzania informacji graficznej
Reference to ALO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi