Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W01
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
zna współczesne doktryny i teorie ekonomiczne posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie
Reference to ALO:
  • S2A_W01
    ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk