Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W05
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego
Reference to ALO:
  • S2A_W02
    ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych
  • S2A_W03
    ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych