Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W08
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
zna współczesne koncepcje organizacji pracy zespołowej
Reference to ALO:
  • S2A_W04
    ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych
  • S2A_W09
    ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji