Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W09
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
zna style przywództwa i ich uwarunkowania
Reference to ALO:
  • S2A_W04
    ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych
  • S2A_W05
    ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka