Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W17
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma wiedzę w zakresie formułowania zasad dokonywania analiz i ocen systemów organizacji zespołowych
Reference to ALO:
  • S2A_W07
    ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania