Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W18
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma wiedzę na temat podstaw i znaczenia procesów restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej organizacji
Reference to ALO:
  • S2A_W08
    ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości
  • S2A_W09
    ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji