Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W20
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma wiedzę o istocie i znaczeniu instytucjonalizacji działań zespołowych
Reference to ALO:
  • S2A_W08
    ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości