Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W23
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
posiada wiedzę z zakresu prawnej ochrony konkurencji i konsumentów
Reference to ALO:
  • S2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej