Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W24
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
zna zasady funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Reference to ALO:
  • S2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów