Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_U01
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
potrafi samodzielnie podejmować działalność gospodarczą i doradzać w zakresie tworzenia nowych podmiotów
Reference to ALO:
  • S2A_U06
    posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
  • S2A_U07
    posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie