Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_U12
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma umiejętność posługiwania się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.) na poziomie zintegrowanym
Reference to ALO:
  • S2A_U07
    posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie