Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_U17
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma umiejętność zarządzania (współzarządzania) projektami w skali organizacji krajowej lub międzynarodowej przy zastosowaniu właściwie dobranej metodyki
Reference to ALO:
  • S2A_U06
    posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
  • S2A_U08
    posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej